Київський район. Комунальний дошкільний навчальний заклад № 297
 

            У Програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» подано базовий зміст дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника. Базова програма «Я у Світі» є програмою нового типу, робота, за якою забезпечує реалізацію освітніх завдань у сучасному виховному процесі.Головні завдання ДНЗ:

 

1.Формування у дітей ціннісного ставлення до здоровя через національне виховання.
2. Збагачення та активізація словника дошкільників в процесі навчально-мовленнєвої діяльності засобами народознавства.
3. Формування екологічного світогляду у дітей дошкільного віку через впроваждення проектних технологій.

 

Мета педагогічного колективу дошкільного закладу

 

 

 Спрямована на оновлення педагогічного процесу, а саме: на створення сприятливих умов для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку в неї ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, Людей, Самого себе, забезпечення всебічного процесу виховання та розвитку дітей, підготовку їх до навчання у школі.

Аналізуючи роботу на сучасному етапі, в закладі створені сприятливі умови для реалізації дитиною свого природного, духовного, психологічного, фізичного та соціального потенціалу, а також умови щодо перебування та розвитку дітей дошкільного віку, які відповідають нормативним, гігієнічним та віковим особливостям дітей. Навчальне навантаження дітей протягом дня, тижня, року планується з урахуванням санітарно – гігієнічних норм та методичних положень щодо реалізації Базової програми.